Aktuelt

2024

Østervej 1 i Kærgård ved Højer er et sjældent velbevaret vestslesvigsk gårdstuehus fra 1700-tallet.

Jørgen Overbys Tegnestue har erhvervet huset med henblik på at anvende huset til studieformål og læring, og som et udstillingshus, der repræsenterer flere århundreders byggeskik. Det er således hensigten, at huset gennem de enestående bevaringsværdier skal fremstå som et lærings og besøgssted for arkitektstuderende og fagfolk indenfor det historiske felt som tegnestuen netop beskæftiger sig med.

Tegnestuen er Sønderjyllands største restaureringstegnestue med p.t. 12 ansatte. Tegnestuen er beliggende i Gram, og
har udført og udfører store restaureringsopgaver overalt i Danmark. I det sydvestlige Sønderjylland har tegnestuen udført talrige restaureringer af historiske bygninger, herunder Schackenborg, Cistercienserkirken i Løgum Kloster og fredede huse i Højer, Ballum, Møgeltønder, Tønder.

Klik her for billeder

Link til artikel i JV 


2024
Tilbygning Skovby Kirke
Vundet konkurrence 

Jørgen Overbys Tegnestue vundet konkurrencen om tilbygning af dåbsfaciliteter til Skovby Kirke

Underrådgiver:
Landskab :Erik Brandt Dam – Arkitekter
Brand : Langmach Ribe ApS

JULEKORT


2023
Dronningegården
Restaurering

Dronningegården er placeret nær ved Kongens Have i København, hvor etageejendommene markerer krydset mellem Dronningens Tværgade og Adelgade. Bebyggelsen består af fire vinkelformede bygninger og kaldes henholdsvis Christiansgården (1943), Dronningegården (1944), Kongegården (1956) og Prinsessegården (1957), men kaldes i daglig tale Dronningegården.

Dronningegården udmærker sig ved måden hvorpå de store monumentale bygningskroppe opdeles og skalaen gøres håndgribelig. Gennem bygningernes detaljering og konstruktionsprincip fremstår de på sin vis både traditionelle og utraditionelle og indskriver sig på eksemplarisk vis i det historiske Borgergadekvarter.

 Jørgen Overbys Tegnestue varetager istandsættelse af enkelte lejemål samt en manual for Dronningegården i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen. Manualen bliver et vigtigt redskab for en fremtidssikring af de bærende fredningsværdier..


2023
Haurvig Strandgård
Restaurering / nyindretning

Haurvig Strandgård er en sammenhængende firelænget, stråtækt klitgård i blank, rød mur med hvidtet sokkel.

Gennem en ny plandisponering og indretning i den østvendte stald og laden skabes mulighed for etablering af ferielejligheder til udlejning og privat kunstatelier.

Julekort 2022_JOT hjemmeside2


2022
Ribe Kloster
Murværksistandsættelse

Ribe Kloster har siden foråret 2021 gennemgået en nænsom murværksistandsættelse i form af omfugning af gulv og murværk samt kalkning af korsgangenes vægge og nicher.  

Arbejdet udføres nænsomt med traditionelle materialer og håndværksmetoder.


2022
Oluf Høst Museet
Restaurering

Tegnestuen har stået for restaureringen af Oluf Høst Museet på Bornholm. Projektet lægger vægt på originalitet og identitet.

Oluf Høst Museet er som helhed et enestående fænomen i kraft af det velbevarede og autentiske miljø. Museet er i dag en oplevelse af både kunstnerens historie, værker og hjem.

Mur - Slotspark, Gram


2021
Havemur ved Gram Slotspark
Restaurering

Havemuren ved Gram Slotspark, der er tegnestuens nærmeste nabo, står nu igen smukt restaureret og omkranser parken.

Tegnestuen har i mange år fungeret som arkitektfaglig rådgiver på Gram Slot og har eksempelvis arbejdet med restaureringen af slottets trefløjede hovedanlæg – se ét af de tidligere projekter her.


2021
Vor Frue Kirke, Kalundborg
Restaurering / nyindretning

Tegnestuen arbejder på et forslag til udvikling af en sognegård i bindingsværkshuset Adelgade 19 og den tidl. kirkelade til Vor Frue Kirke.

Derudover arbejder vi på en restaurering af selve kirkerummet og endeligt – som tredje del af helhedsplanen – at skabe et nyt og mere åbent byrum vest for kirken.


2021
Nybjerg Mølle
Restaurering / nyindretning

Tegnestuen arbejder for tiden med Nybjerg Mølle ved Egtved. 

Arbejdet omfatter en handlingsplan og et skitseprojekt til fremtidig anvendelse af møllens fredede stuehus.


2021
Schackenborg Herskabsstald
Restaurering / nyindretning

Herskabsstalden ved Schackenborg Slot i Møgeltønder er restaureret og nyindrettet til café og besøgscenter. Caféen åbnede dørene for besøgende i juni 2021.

Herskabsstalden, som blev opført i 1785, har været fredet siden 1921 og rummer i dag stadig gamle spiltove opdelt med korinthiske træsøjler.


2021
Haurvig Strandgård
Restaurering / nyindretning

Haurvig Strandgård er en sammenhængende firelænget, stråtækt klitgård i blank, rød mur med hvidtet sokkel.

Gennem en ny plandisponering og indretning i den østvendte stald og laden skabes mulighed for etablering af ferielejligheder til udlejning og privat kunstatelier.


2021
Fjellebro Gods
Restaurering / nyindretning

Den overordnede vision for Fjellebro er, at der gennem en ny plandisponering og nyindretning skabes mulighed for etablering af lejligheder, udlejningsværelser samt udstillings- og selskabslokaler til brug for blandt andet kunstudstilling, jagtselskaber samt kursus- og konferencefaciliteter i de historiske omgivelser.

Billeder fra arkivet


2023
Dronningegården
Restaurering

Dronningegården er placeret nær ved Kongens Have i København, hvor etageejendommene markerer krydset mellem Dronningens Tværgade og Adelgade. Bebyggelsen består af fire vinkelformede bygninger og kaldes henholdsvis Christiansgården (1943), Dronningegården (1944), Kongegården (1956) og Prinsessegården (1957), men kaldes i daglig tale Dronningegården.

Dronningegården udmærker sig ved måden hvorpå de store monumentale bygningskroppe opdeles og skalaen gøres håndgribelig. Gennem bygningernes detaljering og konstruktionsprincip fremstår de på sin vis både traditionelle og utraditionelle og indskriver sig på eksemplarisk vis i det historiske Borgergadekvarter.

 Jørgen Overbys Tegnestue varetager istandsættelse af enkelte lejemål samt en manual for Dronningegården i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen. Manualen bliver et vigtigt redskab for en fremtidssikring af de bærende fredningsværdier..


2023
Dronningegården
Restaurering

Dronningegården er placeret nær ved Kongens Have i København, hvor etageejendommene markerer krydset mellem Dronningens Tværgade og Adelgade. Bebyggelsen består af fire vinkelformede bygninger og kaldes henholdsvis Christiansgården (1943), Dronningegården (1944), Kongegården (1956) og Prinsessegården (1957), men kaldes i daglig tale Dronningegården.

Dronningegården udmærker sig ved måden hvorpå de store monumentale bygningskroppe opdeles og skalaen gøres håndgribelig. Gennem bygningernes detaljering og konstruktionsprincip fremstår de på sin vis både traditionelle og utraditionelle og indskriver sig på eksemplarisk vis i det historiske Borgergadekvarter.

 Jørgen Overbys Tegnestue varetager istandsættelse af enkelte lejemål samt en manual for Dronningegården i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen. Manualen bliver et vigtigt redskab for en fremtidssikring af de bærende fredningsværdier..