Vor Frue Kirke, Kalundborg

Restaurering og nyindretning

Eksisterende forhold  –  Adelgade 19 (tv) og kirkeladen

Tegnestuen arbejder på et forslag til udviklingen af en sognegård i Adelgade 19 og kirkeladen , en restaurering af selve kirkerummet og endeligt som tredje del af helhedsplanen, at skabe et nyt og mere åbent byrum på pladsen vest for kirken.

Adelgade 19
Hele bygningen indrettes til sognegård og administration for Vor Frue Sogn. Den fredede bygning restaureres og nyindrettes med lokaler til præst, organist og kirketjener. Herudover indrettes møderum og lokaler til konfirmandundervisning samt personalefaciliteter og toiletter.

Kirkeladen
Bygningens nuværende indvendige indretning fjernes og bygningen indrettes igen som et stort rum, der skal fungere som menigheds- og sognehus. I ladens nordlige ende indrettes vindfang og adgang til kælder samt et nyt pulpitur. For at friholde det historiske rum, udføres der i kælderen  servicefaciliteter, køkken og toiletter. Kælderen er en udvidelse af en allerede eksisterende kælder og udføres på bygningens præmisser med respektafstand til originalsubstansen.