Oluf Høst Museet

Tegnestuen har stået for restaurering og nyindretning af Oluf Høst Museet i Gudhjem på Bornholm. Den nu gennemførte restaurering af Oluf Høsts hus kaldet “Norresân” har baggrund i museets ønske om at fortsætte den levende historie og forbedre museets standard. Det har samtidig været ønsket, at genfremkalde elementer af husets oprindelige ”sjæl” ved at gendigte nogle elementer, der kan stå som historiske tidssnit.

FØR RESTAURERINGEN