Ribe Kloster

Murværksistandsættelse

Ribe Kloster har siden foråret 2021 gennemgået en nænsom murværksistandsættelse i form af omfugning af gulv og murværk samt kalkning af korsgangenes vægge og nicher.

Arbejdet udføres nænsomt med traditionelle materialer og håndværksmetoder tæt samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen, Murermester Finn S. Jepsen og Forstander Niels Grimstrup. Originalt materiale fjernes hvis det er allerhøjest nødvendigt og alle spor bevares fortsat i murværket. Ved reparationer udtages de originale sten, afrenses forsigtigt og genanvendes.

Istandsættelsen er finansieret af Augustinus Fonden, Dansk Vare- og Industrilotteri samt Slots- og Kulturstyrelsen.