Statshusmandsbrug, Haderslev

Restaurering

Med respekt for det oprindelige statshusmandsbrug, er huset gennemgribende og nænsomt restaureret, så det idag rummer en tidssvarende familiebolig til udlejning.