Ribe Domkirke

Opdateret d. 15 februar 2019

Jørgen Overby er af Ribe Domsogns menighedsråd blevet udpeget som domkirkens bygningskyndige arkitekt.

En af opgaverne har været fornyelse af borgertårnets dæk/udsigtsplatform.

Toppen af borgertårnet er Ribes højeste punkt. Ribe Domkirkes Borgertårn der stammer fra 1300-tallet er et ca. 50 meter højt fæstningstårn sammenbygget med Ribe Domkirke.

Ribe Domkirke er oprindeligt bygget som 3-skibet kirke med to tårne.

I 1283 styrtede du nuværende borgertårn ned, og det firkantede borgertårn bygges som byens fæstningstårn i tidens materiale og stil. Tårnets flade top laves ved en forhøjelse af tårnet i 1610, efter at spiret har været sammenstyrtet i 1594. 

 

Jels Kirke

Opdateret d. 31 oktober 2018

I 1853-1854 bliver Jels Kirkes gamle romanske kirke fornyet, efter tegninger af den slesvigske bygningsinspektør W.F. Meyer.

Tegnestuen har udarbejdet forsalg til istandsættelse af kirkens senklassicistiske indre. Nu bliver de sidste opmålinger af det foretaget, inden det endelige projekt sendes til myndighedsbehandling.

Tegnestuen har tidligere bistået menighedsrådet med restaureringsarbejder hvor bl.a. kirkens skifer tag blev fornyet.

 

Den tyske præstegård i Løgumkloster

Opdateret d. 1 december 2017

Den tyske præstegård i Løgumkloster i heimatschutz-stil/hejmstavnsstil er tegnet af Lauritz Thaysen i 1927.

De originale karme fra opførslestidspunktet er istandsat og senere tilførte vinduesrammer med thermoglas er udskiftet til nye rammer. De nye rammer udføres i god snedkerkvalitet med detaljer efter originaltegningerne og med optoglas. Hermed sikres det originale arkitektoniske udtryk såvel som tekniske krav til varmeøkonomi mv.

Herudover er hoveddøren og dens portal, terrassedøre, porte og verandaen istandsat.

Tønderhus

Opdateret d. 22 maj 2017

På foranledning af Slots- og Kulturstyrelsen forestår tegnestuen over sommeren istandsættelsesarbejder på Tønderhus Slots ruiner. Ruinplejen omfatter bl.a. sikring af murkroner og bevaret kælder med tøndehvælv.

I ruinen er velbevaret murværk der stammer fra renæssanceslottets nordre ringmur og østfløjens vestmur fra 1511-1519.

Nustrup Kirke

Opdateret d. 11 maj 2017

Under gulvet i Nustrup Kirkes våbenhus var en ubenyttet fyrkælder. Etagekonstruktionen var meget skadet og gulvet havde flere kritiske revner. 

I samråd med nationalmuseet er den gamle fyrkælder fyldt op, og der er lagt nye røde kvadratiske gulvtegl. Herudover er bl.a. våbenhusets spærkonstruktion og murværk udbedret.

En af Valdemar tidens fineste teglstenskirker

Opdateret d. 20 april 2014

Tegnestuen har udarbejdet nyt inventar til cistercienser kirken i Løgumkloster.
Takket være gavmilde donationer fra A.P. Møller Fonden samt Augustinusfonden og Ny Carlsbergfondet samt bidrag af egne stiftsmidler står projektet nu snart færdigt.

Kirken blev taget i brug ved en festgudstjeneste Palmesøndag 2015.

For billeder og mere information se Løgumkloster Kirkes hjemmeside

Handlingsplaner

I forbindelse med Kulturstyrelsens fredningsgennemgang af bygninger fredet før 1990, tilbyder Kulturstyrelsen gratis udarbejdelse at en vejledende og individuel handlingsplan.

 

Efter kulturstyrelsens anvisninger tilbyder tegnestuen at være rådgiver i udarbejdelse af de vejledende handlingsplaner for de fredede ejendomme.

 

Kontakt os for information og læs mere om fredningsgennemgang og handlingsplaner på Kulturstyrelsens hjemmeside.

 

 

Handar skolen

Opdateret d. 12 juni 2013

Tegnestuen udarbejder pt. forslag til nyindretning af en firelænget gård på Djursland, til fremtidigt brug af “Handar – Skolen for Håndværk og Natur”.

Projektet foregår på initiativ af Frank Erichsen, Bonderøven, DR.

Tegnestuen

tegnestuen 230x230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegnestuen beskæftiger sig hovedsageligt med historiske fredede bygninger; slotte og herregårde, kirker og byhuse. Dertil kommer nye som gamle bygninger i bevaringsværdige sammenhænge. I de senere år har tegnestuen også beskæftiget sig med restaurering af gamle industribygninger. Tegnestuen har således specialiseret sig i individuelle byggesager, hvor værdierne i hver enkelt bygning analyseres med det mål, at de i det endelige projekt bliver bevaret og styrket. I plan og udtryk, i stoflighed og detalje at få fortiden frem i nutiden for at kunne aflevere den til fremtiden.

 

 

 

Jørgen Overbys Tegnestue A/S

Slotsvej 46
DK – 6510 Gram

 

Telefon: 74 82 20 86

 

 

 

Jørgen W. Overby

Arkitekt maa
Mobil: 20 28 08 86
E-mail: jorgen@overbys-tegnestue.dk

 

Ditte Schmidt
Arkitekt maa
Mobil: 30 70 66 16
E-mail: ditte@overbys-tegnestue.dk

 

Lisbeth Søkilde
Arkitekt maa
Mobil: 51 64 30 37
E-mail: lisbeth@overbys-tegnestue.dk

 

Lise Nielsen
Arkitekt maa
Mobil: 22 80 17 73
E-mail: lise@overbys-tegnestue.dk

 

Rasmus Riedel
Bygningskonstruktør, Arkitekt maa
Mobil: 30 66 55 86
E-mail: rasmus@overbys-tegnestue.dk

 

Albin Josef Frech
Arkitekt maa
E-mail: albin@overbys-tegnestue.dk