Stepping Kirke

Restaurering

I forbindelse med oplægning af nyt blytag og istandsættelse af tagværk på Stepping kirkes tårn og våbenhus, er den åbne, gotiske tagstol i våbenhuset genetableret og tympanonet flyttet tilbage til sin oprindelige plads over syddøren til skibet. Det store tårn er istandsat og forstærket med nye trækbånd.