Stenalt Forpagterbolig

Nyindretning

Tegnestuen har forestået en nyindretning af den tidligere forpagterbolig til helårsbeboelse og ferielejligheder. I indretningen er der lagt stor vægt på markante rumforløb og anvendelse af bygningerne på bygningernes præmisser, således er der søgt at drage den mest optimale planløsning frem ud fra nutidige behov.
På den måde sikres en bevaring af bygningerne på den bedst tænkelige måde for: Uden benyttelse – ingen beskyttelse. Derimod skabes der symbiose mellem en nutidig anvendelse og en bevaring af bygningsmassen.