Stenalt

Design

I forbindelse med restaureringen af Stenalt Herregård blev der, som komplettering af anlægget, arbejdet med designet omkring huset. Detaljeringsgraden og helhedsindtrykket var medvirkende til en præmiering af restaureringen.