Quedens Gård

Restaurering og nyindretning

Tegnestuen har udarbejdet forslag til ny museumsindretning af Quedens Gaard Karreén midt i Ribe. Som led i første etape af nyindretningen af museumskarreén, er arbejderne på Jacob A. Riis’ barndomshjem i Sortebrødregade i Ribe opstartet i forsommeren. Bygningen skal huse Jacob A. Riis Museum. Portbygningen fra 1681 og tværhuset i gården fra 1791 istandsættes ligeledes. Resten af Quedens Gaard komplekset skal fortsat have café i forhuset men også bl.a. huse museet HEX.