Graverbygning, Gram

Opførelse

Ved Gram Kirke er dette hus opført som værksteds- og redskabsbygning for graveren. Bygningen er placeret i udkanten af kirkegården og materialevalget er tilpasset bygningerne. Den lange bygningskrop er placeret, så huset sammen med kirken afskærmer kirkegården. Herved opnås et mere intimt uderum.