Engelsholm Slot & Højskole

Restaurering og genopbygning

Engelsholm
Slot fra 1452 ligger på en mindre holm ved Vejle, smukt omgivet af det bakkede
morænelandskab. I 1730 blev slottet omdannet fra renæssanceslot til det
barokslot vi kender i dag. I den forbindelse blev også opført en stor avlsgård,
som indrammede slottet. Selve slottet blev fredet i 1918 og var blandt de
tidlige fredningssager. Med tiden har mindre nedrivninger og nyopførelser
sløret det markante 1700-tals anlæg. 

Med genopførslen af en agerumslade og etablering af en ny avlsbygning fremstår
Engelsholm Slot igen som et samlet anlæg. Hierarkiet mellem bygningerne er
bragt frem, og anlæggets storhed – i kraft af akserne – og den
indrammede gårdsplads er genoprettet.

Genopførslen af agerumsladen tager afsæt i den oprindelige
bindingsværkskonstruktion samt form og proportioner. Spærkonstruktionen skaber
et stort fleksibelt rum, der kan danne rammen om forskellige aktiviteter for
højskolen. Efter en snarlig nedrivning af en bygning på gårdspladsen vil
den åbne facade være en yderligere iscenesættelse af slottet. 

Projektet er udført med afsæt i en samlet helhedsplan, som på sigt skal
genskabe det helstøbte anlæg og fremhæve stedets særlige karakter og historie.
Opførelsen af agerumsladen er første etape.

Agerumsladen på Engelsholm Højskole er præmieret med Vejle Prisen 2021 (Vejle kommunes arkitekturpris)

Engelsholm