Trøjborg Slotsruin

Ruinpleje

Ruinerne af Peter Rantzaus renæssanceslot fra 1580, har siden 1988 med jævne mellemrum været plejet af tegnestuen. Ruinplejen er foretaget på foranledning af Nationalmuseet, senere Slots og Kulturstyrelsen