Stenalt forpagterbolig

Stenaltvej 5, 8950 Ørsted, Danmark

Tegnestuen har forestået en nyindretning af den tidligere forpagterbolig til helårsbeboelse og ferielejligheder. I indretningen er der lagt stor vægt på markante rumforløb og anvendelse af bygningerne på bygningernes præmisser, således er der søgt at drage den mest optimale planløsning frem ud fra nutidige behov. På den måde sikres en bevaring af bygningerne på den bedst tænkelige måde for: Uden benyttelse – ingen beskyttelse. Derimod skabes der symbiose mellem en nutidig anvendelse og en bevaring af bygningsmassen.

Stenalt avlsgård

Stenaltvej 8, 8950 Ørsted, Danmark

Stenalts gamle avlsbygninger havde gennem længere tid stået ubenyttet, da de ikke længere egnede sig til moderne landbrugsdrift. En efterårsstorm gav bygningerne dødsstødet, hvorefter tegnestuen forslog en ny stor driftsbygning til at udfylde gården. Bygningen indeholder bl.a. gårdbutik, maskinlade og -værksted.

 

 

Stenalt Herregård

Stenaltvej 8, 8950 Ørsted, Danmark – Fredet

Hovedhuset på Stenalt Herregård fra 1799 er blevet pietetsfuldt og gennemgribende restaureret, således at det i dag fungerer som bolig for ejerne. Tegnestuen har ligeledes tegnet nye avlsbygninger til herregården. Anlægget er præmieret med Europa Nostra-prisen.

 

 

 

Stenalt Herregård

Stenaltvej 8, 8950 Ørsted, Danmark

I forbindelse med restaureringen af Stenalt Herregård blev der, som komplettering af anlægget, arbejdet med designet omkring huset. Detaljeringsgraden og helhedsindtrykket var medvirkende til en præmiering af restaureringen.