Normandiet – Monument til minde om danske søfolks deltagelse i invasionen

Frankrig, Normandiet

Mellem Sainte-Marie-du-Mont og invasionskysten Utah Beach i Normandiet, findes monumentet der er opsat til minde om danske søfolks deltagelse i invasionen.

Under invasionen i Normandiet i juni 1944 deltog mere end 30 danske skibe, heraf mindst 24 sejlende under ”Dannebrog”. Samlet var mere end 800 danske søfolk involveret under operationerne i Normandiet.

Tegnestuen har bistået ved istandsættelse af anlægget omkring monumentet, hvor slørende bevoksning er fjernet for kig mod Utah Beach. I forbindelse med projektet er der designet og opsat en informationstavle ved mindemonumentet.

Se artikel om D-dagsmonumentets istandsættelse her.