Bispegade 6, Ribe

Opdateret d. 4 december 2017

For Sct. Catharinæ kirkes menighedsråd har tegnestuen udarbejdet forslag, og forestået istandsættelse af den fredede præstebolig og konfirmandstue i Bispegade, Ribe. 

Ved restaureringen har der været fokus på at genskabe bygningens fredningsmæssige kvaliteter.

Bolig og konfirmandstue har inden restaureringen gennemgået en omfattende skimmelsvampesanering.

Ribe Banegård

Opdateret d. 20 september 2016

Tegnestuen har udarbejdet forsalg til restaurering og nyindretning af Ribes stationsbygning fra 1887, tegnet af arkitekt N. P. Holsøe.

Banegården skal i fremtiden være ramme om bl.a. en markedshal for producenter af lokale råvarer, en gårdbutik med lokale hyldevarer og en sal til folkekøkken, gourmetaftener, foredrag, koncerter med mere.

Ribes Vandtårn

Opdateret d. 16 december 2014

Vandtårnet i Ribe, 1887/1947, tager afsæt i historicismens fortolkning af den italienske renæssance, hvor de berømte boligtårne i Norditalien præger byernes profiler. Med tårnets indragelse til kontorfaciliteter er der med nye vinduesåbninger, i de oprindelige blændinger, skabt gennemlyste rum. Den tidligere ellers helt lukkede bygning, har herved fået et udtryk der skaber forbindelse mellem eksteriør og interiør. Øverst i tårnet markerer en ny ringkrone den tidligere vandtank og nye trappeforløb giver adgang til tårnets top.

Tegnestuen har udarbejdet projektet til vandtårnets nye brug og udtryk med arkitekt Ole Fabricius.

Artikel fra Jyske Vestkysten fra 6 marts 2013

Pavillon – Ribe Kunstmuseum

Sct. Nicolajgade 10, 6760 Ribe, Danmark – Fredet
I forbindelse med restaureringen af Bomuldsfabrikant Balthazar Giørtz’ nyrenæssance villa fra 1864, der siden 1891 har dannet ramme om Ribe Kunstmuseum er den fredede pavillon i haven istandsat.
Den ottekantede pavillon er opført i 1859 i græsk byzantinsk stil inspireret af Winstrups’ ophold i Grækenland. Den er opført i gul blank mur med vandrette bånd i røde mursten. Pavillonen har fire høje smalle vinduer samt en fløjdør med farvede ruder i fyldningerne. Det hjelmformede blytag med palmetteformede tag dekorationer i støbejern er båret af udskårne, malede trækonsoller.
Interiøret er delvist bevaret. Det hvælvede rum oplyses af et blødt ovenlys fra fire kvistvinduer, der oprindeligt var udsmykket med blomster- og bladranker. Loftets ribbehvælv er udsmykket med Thorvaldsens gipsrelieffer Livets Aldre og Årets Tider. I væggene er ligeledes indmuret Thorvaldsens relieffer: Natten, Dagen og Kærlighedens Aldre.