Kirkepladsen 7

Kirkepladsen 7, 6270 Tønder, Danmark – Fredet

Tegnestuen har for Tønder menighedsråd forestået restaureringen og istandsættelsen af Kirkepladsen 7 i Tønder. Bygningen er nyindrettet til præstebolig.

Ved restaureringen har der været fokus på at genskabe  bygningens fredningsmæssige kvaliteter, som eksempelvis genopretning af husets gennemgående diele.