Stiftamtmandsbolig, Ribe

Restaurering og nyindretning

Det fredede stiftamtmandspalæ er opført i 1797 af Stiftamtmand W.J.A. Molkte som et klassisistisk grundmuret hus.
Palæet blev forlænget i 1855.