Stiftamtmandens palæ i Ribe

Opdateret d. 31 august 2017

Den fredede stiftamtmands palæ er opført i 1797 af Stiftamtmand W.J.A. Molkte som et klassisistisk grundmuret hus. Palæet blev forlænget i 1855. 

Tegnestuen har forestået restaurering og nyindretning af huset.  

 

Der er lukket for kommentarer.