Stepping Kirke

Langforte 4, 6070 Christiansfeld, Danmark

I 2014 har tegnestuen forestået en indvendig istandsættelse af Stepping Kirkes skib, kor og sakristi.

Tidligere har tegnestuen, i forbindelse med oplægning af nyt blytag og istandsættelse af tagværk på Stepping kirkes tårn og våbenhus, genetableret den åbne, gotiske tagstol i våbenhuset og flyttet tympanonet tilbage til sin oprindelige plads over syddøren til skibet. Herudover er det store tårn istandsat og forstærket med nye trækbånd.

 

 

Der er lukket for kommentarer.