Skibbrogade 4

Restaurering og nyindretning

Den fredede vognstald fra 1700-tallet har fungeret som baghus for Vestergade 4. Tegnestuen har forestået etableringen af to velfungerende boliger, samtidig med at baghuset har bevaret sin historiske karakter.