Sdr. Hygum Kirke

Ribevej 53, 6630 Rødding, Danmark

Sdr. Hygum Kirke er fra omkring 1175, den ligger på det højeste sted i byen og anses for en af Sønderjyllands smukkeste kvadrestenskirker fra perioden. Kirken er formodentligt opbygget af overskudssten fra Ribe Domkirke.

I forbindelse med at Sdr. Hygum kirkes istandsættelse er tårnets pyramideformede blytag udskiftet/genstøbt. Herudover er tårnets murværk omsat. 

I forbindelse med tårnets ydre istandsættelse er tårnrummet også istandsat, der er bl.a. skabt naturlig ventilation for at afhjælpe problemer med fugt. Murværk og kalklag er istandsat, herved er også et større kalkmaleri blevet blotlagt.

Der er lukket for kommentarer.