Remisepladsen

Anlæggelse

Foran den istandsatte remise har tegnestuen lavet en ny for- og festplads på det gamle baneterræn. Drejeskiven er igen funktionsdygtig, og der er mulighed for at opsætte spisevogne m.m. Hovedadgangslinier er markeret med granitstier og ledende lys i belægningen. Pladsen afgrænses af betonmure, der om aftenen belyses.