Redskabsbygning, Gram

Kirke Allé 26, 6510 Gram, Danmark

Ved Gram Kirke er dette hus opført som værksteds- og redskabsbygning for graveren. Bygningen er placeret i udkanten af kirkegården og materialevalget er tilpasset bygningerne. Den lange bygningskrop er placeret, så huset sammen med kirken afskærmer kirkegården. Herved opnås et mere intimt uderum.

 

Der er lukket for kommentarer.