Østervej 1, Kærgård, Højer

Restaurering

Østervej 1 i Kærgård ved Højer er et sjældent velbevaret vestslesvigsk gårdstuehus fra 1700-tallet.

Jørgen Overbys Tegnestue har erhvervet huset med henblik på at anvende huset til studieformål og læring, og som et udstillingshus, der repræsenterer flere århundreders byggeskik. Det er således hensigten, at huset gennem de enestående bevaringsværdier skal fremstå som et lærings og besøgssted for arkitektstuderende og fagfolk indenfor det historiske felt som tegnestuen netop beskæftiger sig med.

Tegnestuen er Sønderjyllands største restaureringstegnestue med p.t. 12 ansatte. Tegnestuen er beliggende i Gram, og
har udført og udfører store restaureringsopgaver overalt i Danmark. I det sydvestlige Sønderjylland har tegnestuen udført talrige restaureringer af historiske bygninger, herunder Schackenborg, Cistercienserkirken i Løgum Kloster og fredede huse i Højer, Ballum, Møgeltønder, Tønder.