Naffet 2

Restaurering

Det tidligere hertugelige jægeri og senere amtmandsbolig blev gennemgribende restaureret efter i en årrække at have stået stærkt forfaldent. Huset, der i sin nuværende form kan dateres til 1660, fungerer i dag som administrationsbygning.