Gram Slot

Restaurering

Gram Slot består af et trefløjet, fredet anlæg. Fløjene er fra henholdsvis 1500-, 1600- og 1700-tallet. Tegnestuen har været rådgiver på slottet i de seneste 25 år.
Siden Sanne og Svend Brodersen overtog slottet i 2007, har tegnestuen forestået en genetablering af 1700-tals-salene, efter ombygninger i 1900-tallet. Kælderens køkken og vinkælder er ligeledes gennemgribende istandsat.