Engelsholm Slot & Højskole

Restaurering og genopbygning

Engelsholm Slot & Højskole får med nyopførslen af agerumsladen og den nye avlsbygning igen et samlet anlæg, der i sin udstrækning gentager 1730’ernes avlsgård. Der genskabes balance mellem bygningerne, idet storheden i anlægget trækkes op med de lige linjer, og genoprettede akser samt den af bygningerne indrammede gårdsplads.

Engelsholm