Den Holstenske Lade

Slotsvej, 6510 Gram, Danmark

Den Holstenske lade i ved Gram Avlsgård er blevet retableret i sin oprindelige form fra 1600-tallet.

Trækonstruktion fra starten af 1900-tallet er nedbrudt og erstattet af ny konstruktion med stålspær der i eksteriøret genskaber ladens oprindelige stejle tagform og i interiøret fremhæver det bevarede murværk fra 1669.

Der er lukket for kommentarer.