Braine – Den sønderjyske kirkegård

Frankrig, Braine

Tegnestuen har bistået istandsættelsen af Mindestedet i Braine, Frankrig for faldne sønderjyder i 1. Verdenskrig. Ved istandsættelsen er de 79 eksisterende gravsten istandsat og suppleret med 12 mindetavler for alle 5333 faldne i verdenskrigen på kirkegårdens sydvæg samt en informationstavle ved kirkegårdens indgang.

Den officielle indvielse af Den Sønderjyske kirkegård fandt sted i Braine d. 15. juni 2013 ved Hans Kongelige Højhed Prins Joachim af Danmark.

Soldaterkirkegårdens oprindelige stærke fremtoning, som den hegnede og karakteristiske kirkegård med hvidkalket murværk og indgangsportal, er igen fremhævet. Således er denne mindeplads igen det letgenkendelige element fra hjemstavnen.

Besøg Museum Sønderjylland‘s hjemmeside og for at se navnelisterne på de 5333 faldne.

Der er lukket for kommentarer.