Tønderhus

Opdateret d. 22 maj 2017

På foranledning af Slots- og Kulturstyrelsen forestår tegnestuen over sommeren istandsættelsesarbejder på Tønderhus Slots ruiner. Ruinplejen omfatter bl.a. sikring af murkroner og bevaret kælder med tøndehvælv.

I ruinen er velbevaret murværk der stammer fra renæssanceslottets nordre ringmur og østfløjens vestmur fra 1511-1519.

Der er lukket for kommentarer.