Vision Gram

Opdateret d. 2 juni 2017

For Vision Gram har tegnestuen udarbejdet forslag til Gram centrum.

Forslaget omfatter bl.a.: Bearbejdning af Storetorv og Lilletorv. Et rekreativt grønt område, byens have. Etablering af grøn allé langs Kongevej. Markering af vejarealer med cahussessten og etablering af niviaufri belægninger som identitettsskabende element. Etablering af ‘grønne øer’ for regnvandshåndtering og afgrænsning mellem vej og parkering. Butiksudvidelser samt en grøn kile langs bybækken.

Læs mere på visiongram.dk