Stepping Kirke

Langforte 4, 6070 Christiansfeld, Danmark

I 2014 har tegnestuen forestået en indvendig istandsættelse af Stepping Kirkes skib, kor og sakristi.

Tidligere har tegnestuen, i forbindelse med oplægning af nyt blytag og istandsættelse af tagværk på Stepping kirkes tårn og våbenhus, genetableret den åbne, gotiske tagstol i våbenhuset og flyttet tympanonet tilbage til sin oprindelige plads over syddøren til skibet. Herudover er det store tårn istandsat og forstærket med nye trækbånd.

 

 

Stepping Kirke

Opdateret d. 15 august 2014

Den indvendig istandsættelse af Stepping Kirkes skib, kor og sakristi afsluttes med indvielse søndag den 17 august.

Tegnestuen har tidligere haft tilsyn med udvendige arbejder på Stepping kirke, omfattende facader og tag, samt istandsættelse af tårn og våbenhus.