Hverringe Avlsgård

Opdateret d. 27 september 2016

I forbindelse med Realdanias projekt ‘Fremtidens Herregård’ er Hverringe Avlsgårds gamle stalde undergået en transformation.

I de gamle avlsbygningers kostalde er der indrettet nyt godskontor. Herudover er der i den gamle kostald indrettet showroom med plads til op til 300 personer, tilhørende besøgsfaciliteter, samt værksted og personalefaciliteter for landbruget. Strukturen i bygningen er bibeholdt, med bevaring af søjler og genetablering af staldens karakteristiske kappelofter. Hertil reetablering af den gennemgående køreport, der med nyetablerede glaspartier åbner op for de besøgende, såvel som for de ansatte.

 

Gl. Broløkke

Gl. Broløkke, Hverringevej 179, 5300 Kerteminde, Danmark

I forbindelse med projekt Fremtidens Herregård er et gemt og glemt renæssance hus, nemlig den tidligere herregård Broløkke under godset Hverringe  genopstået.
 
Den 21 fag lange bevarede bindingsværks længe, udgjorde tidligere den nordre sidefløj i herregårdsanlægget Broløkke. Den bevarede bindingsværkslænge er imidlertid den oprindelige hovedbygning. Iagttagelser i bindingsværkets udformning placerer bygningen i det sene 1600-tal. Restaureringen af Gl. Broløkke har således taget udgangspunkt i genetablering af bygningens historiske planindretning, idet der under udgravningerne er fundet tre kolossal fundamenter fra de oprindelige ildsteder.