Remisen, Brande

Gl. Arvadvej 1, 7330 Brande, Danmark

Lokomotivremisen i Brande fra 1912 stammer fra byens industrialisering, hvor jernbanen var en vigtig faktor. Bygningen er igen et aktiv i Brandes udvikling; nu for kultur og erhverv. Huset er restaureret og indrettet til kulturhus, der bl.a. rummer kunst og konferencefaciliteter. Caféen står på skinner, så den kan rulles udenfor om sommeren og der er indrettet toiletter i en smøregrav.

Remisepladsen

Remisevej 1, 7330 Brande, Danmark

Foran den istandsatte remise har tegnestuen lavet en ny for- og festplads på det gamle baneterræn. Drejeskiven er igen funktionsdygtig, og der er mulighed for at opsætte spisevogne m.m. Hovedadgangslinier er markeret med granitstier og ledende lys i belægningen. Pladsen afgrænses af betonmure, der om aftenen belyses.