Vision Gram

Opdateret d. 2 juni 2017

For Vision Gram har tegnestuen udarbejdet forslag til Gram centrum.

Forslaget omfatter bl.a.: Bearbejdning af Storetorv og Lilletorv. Et rekreativt grønt område, byens have. Etablering af grøn allé langs Kongevej. Markering af vejarealer med cahussessten og etablering af niviaufri belægninger som identitettsskabende element. Etablering af ‘grønne øer’ for regnvandshåndtering og afgrænsning mellem vej og parkering. Butiksudvidelser samt en grøn kile langs bybækken.

Læs mere på visiongram.dk

Gram Slot

6510 Gram, Danmark – Fredet

Gram slot består af et trefløjet anlæg der er fredet. Fløjene er fra henholdsvis 1500-, 1600- og 1700-tallet. Tegnestuen har været rådgiver på slottet i de seneste 25 år.
Siden Sanne og Svend Brodersen overtog slottet i 2007, har tegnestuen forestået en genetablering af 1700-tals salene, efter ombygninger i 1900-tallet. Kælderens køkken og vinkælder er ligeledes gennemgribende istandsat.