Ulriksholm

Opdateret d. 01 december 2019

For de nuværende ejere af Ulriksholm, udarbejdes forslag til restaurering og ny-indretning. Ulriksholms sydfløj er opført af Chr. IV i 1636, og er et velbevaret renæssancehus opført over en kælder med krydshvælvede gavlrum og en tøndehvælvet fordelergang. Chr. IV. ændrer godsets navn fra Skinnerup til Ulriksholm, og skænker det til sin uægte søn: Ulrik Chr. Gyldenløve. Hvorefter østfløjen, der sidenhen har været husets hovedfløj, opføres i 1646.

Aabenraa Slotsvandmølle

Opdateret d. 25 april 2019

Aabenraa Slotsvandmølle er også kendt som Slotsmøllen ved Brundlund Slot, og møllen har i og med sin historie og tilknytning til slottet en spændende historie som både vandmølle og forsvarsværk.

Slotsmøllebygningens ældste dele menes at stamme fra 1520’erne. 

Den fredede mølle ejes af Aabenraa Byhistoriske Forening. Slotsvandmøllens underfaldshjul m.v. er restaureret og istandsat således at møllens funktionsduelighed igen er sikret. 

Engelsholm Slot og Højskole

Opdateret d. 8 april 2019

I april 2019, fandt første spadestik til den ny Agerumslade sted. Laden vil kunne danne rum om koncerter, foredrag mv.

Engelsholm Slot og Højskole kendetegnes ved et kunstnerisk og kreativt miljø i historiske rammer.

Tegnestuen har udarbejdet forslag til udvidelse af skolens faciliteter, i form af nye tilbygninger, hvor en ny agerumslade samt restaurering af den gamle avlgård er projektets første etape. Videre etaper er en avlslænge med elev- og lærerboliger samt restaurering af slottet fra 1593.

Artikel fra Vejle Amts Folkeblad

 

Ribe Domkirke

Opdateret d. 15 februar 2019

Jørgen Overby er af Ribe Domsogns menighedsråd blevet udpeget som domkirkens bygningskyndige arkitekt.

En af opgaverne har været fornyelse af borgertårnets dæk/udsigtsplatform.

Toppen af borgertårnet er Ribes højeste punkt. Ribe Domkirkes Borgertårn der stammer fra 1300-tallet er et ca. 50 meter højt fæstningstårn sammenbygget med Ribe Domkirke.

Ribe Domkirke er oprindeligt bygget som 3-skibet kirke med to tårne.

I 1283 styrtede du nuværende borgertårn ned, og det firkantede borgertårn bygges som byens fæstningstårn i tidens materiale og stil. Tårnets flade top laves ved en forhøjelse af tårnet i 1610, efter at spiret har været sammenstyrtet i 1594. 

 

Sparresholm genopbygges

Opdateret d. 19 december 2018

Efter en voldsom brænd i juni 2013, stod kun ydermurene af et af landets fineste renæssance huse fra 1609 tilbage.

Siden branden er ruinen blevet sikret og tegnestuen har forestået projekterings arbejde af projektets første fase. En omfattende råhusistandsættelse, af den tilbageværende kælder og de ydre mure er igang. Udover murværksistandsættelser indlægges nyt bjælkelag og opbygges ny tagkonstruktion.

Projektet udføres i samarbejde med Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører. 

Gammelby Vandmølle

Opdateret d. 27 november 2018

Den 10. november 2018 blev Gammelby Mølle genindviet.

Det fredede mølle har nu igen to funktionsduelige vandhjul, hvortil der i mølleriet kan kobles to kværne. 

Ved en restaurering og istandsættelse er vandmøllens to overfaldshjul, aksler og stigbord fornyet. Mens malkarm med videre er eftergået og istandsat. 

Fagdommer i Folketinget

Opdateret d. 16 november 2018

Jørgen Overby er af Akademirådet udpeget som fagdommer i parallelopdraget ‘Nye rammer for Folketinget’. Parallelopdraget skal indhente ideer til, hvordan nye og eksisterende funktioner i Folketinget kan integreres i Rigsarkivets og Folketingets bygninger, samt de tilstødende byrum.

 

Den kongelige køkkenhave ved Gråsten Slot

Opdateret d. 8 november 2018

Sammen med tegnestuen EFFEKT og Hundsbæk & Henriksen A/S – Rådgivende Ingeniører er tegnestuen blevet prækvalificeret til at give tilbud på totalrådgivning for Slots- og Kulturstyrelsen og Sønderborg Kommune, der er gået sammen om at etablere en åben og aktiv kongelig køkkenhave ved Gråsten Slot i Sønderjylland. 
Et sted med en helt særlig og unik fortælling – i smukke omgivelser.
Mere information på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Quedens Gaard – Jacob A. Riis’ hus

Opdateret d. 8 november 2018

Tegnestuen har udarbejdet forslag til ny museumsindretning af Quedens Gaard Karreén midt i Ribe.Som led af første etape af nyindretningen af museumskarreén, er arbejderne på Jacob A. Riis barndomshjem i Sortebrødregade i Ribe opstartet i forsommeren. Huset skal huse et Jacob A. Riis museum, se evt. mere på Sydvestjyske Museers hjemmeside. Portygningen fra 1681 og tværhuset i gården fra 1791 istandsættes ligeledes. Resten af Quedens Gaard komplekset skal forsat have café i forhuset men også bl.a. huse et Heksemuseum

 

Farup Præstegård

Opdateret d. 1 november 2018

Den fredede præstegård i Farup fra 1712 skal have foretaget en indvendig istandsættelse, herunder udskiftning af køkken og badeværelser. For Farup sogns menighedsråd forestår tegnestuen arbejder med skitsering og projektering. 

Jels Kirke

Opdateret d. 31 oktober 2018

I 1853-1854 bliver Jels Kirkes gamle romanske kirke fornyet, efter tegninger af den slesvigske bygningsinspektør W.F. Meyer.

Tegnestuen har udarbejdet forsalg til istandsættelse af kirkens senklassicistiske indre. Nu bliver de sidste opmålinger af det foretaget, inden det endelige projekt sendes til myndighedsbehandling.

Tegnestuen har tidligere bistået menighedsrådet med restaureringsarbejder hvor bl.a. kirkens skifer tag blev fornyet.

 

Sct. Catharinæ Kirke

Opdateret d. 9 juli 2018

For Sct. Catharinæ Kirkes menighedsråd har tegnestuen udarbejdet forsalg til nyt handicapvenligt besøgstoilet. Bygningen ligger sig let tilbagetrukket mellem indgangen til kirken/tårnet og klosterets gavl. 

Fanø Museum, Nordby

Skolevej 2, 6729 Nordby, Danmark – Fredet

I samarbejde med Sydvestjyske Museer og Fanø Museums bestyrelse er den fredede museumsbygning fra 1801 i Nordby istandsat.

Med udgangspunkt i Thomsen-familien, som tidligere boede i huset, er beboelsesdelen indrettet som et typisk Fanø-hjem. Resten af huset er indrette med tematiske udstillinger.

Taget er ny-tækket med lokale strå fra Fanø, og bundet på traditionel vis med kokosgarn. Og interiøret er nænsomt restaureret og istandsat.

Fanø Museum, Nordby

Opdateret d. 28 maj 2018

I samarbejde med Sydvestjyske Museer og Fanø Museums bestyrelse har tegnestuen ført tilsyn med istandsættelse af den fredede museumsbygning i Nordby. 

Fanø Museum, Skolevej 2 i Nordby blev genåbnet  for publikum d. 25. maj 2018. 

Med udgangspunkt i Thomsen-familien, som tidligere boede i huset, er beboelsesdelen indrettet som et typisk Fanø-hjem. Resten af huset er indrette med tematiske udstillinger.

Bispegade 6

Bispegade 6, 6760 Ribe, Danmark – Fredet

For Sct. Catharinæ kirkes menighedsråd har tegnestuen udarbejdet forslag, og forestået istandsættelse af den fredede præstebolig og konfirmandstue i Bispegade, Ribe. 

Ved restaureringen har der været fokus på at genskabe bygningens fredningsmæssige kvaliteter.

Bolig og konfirmandstue har inden restaureringen gennemgået en omfattende skimmelsvampesanering.

Garvergade 14

Garvergade 14, 6240 Løgumkloster, Danmark

Den tyske præstegård i Løgumkloster i heimatschutz-stil/hejmstavnsstil er tegnet af Lauritz Thaysen i 1927.

De originale karme fra opførslestidspunktet er istandsat og senere tilførte vinduesrammer med thermoglas er udskiftet til nye rammer. De nye rammer er udført med detaljer efter originaltegningerne og optoglas. Hermed er det originale arkitektoniske udtryk, såvel som tekniske krav til varmeøkonomi mv. sikret.

Herudover er hoveddøren og dens portal, terrassedøre, porte og verandaen istandsat.

Bispegade 6, Ribe

Opdateret d. 4 december 2017

For Sct. Catharinæ kirkes menighedsråd har tegnestuen udarbejdet forslag, og forestået istandsættelse af den fredede præstebolig og konfirmandstue i Bispegade, Ribe. 

Ved restaureringen har der været fokus på at genskabe bygningens fredningsmæssige kvaliteter.

Bolig og konfirmandstue har inden restaureringen gennemgået en omfattende skimmelsvampesanering.

Den tyske præstegård i Løgumkloster

Opdateret d. 1 december 2017

Den tyske præstegård i Løgumkloster i heimatschutz-stil/hejmstavnsstil er tegnet af Lauritz Thaysen i 1927.

De originale karme fra opførslestidspunktet er istandsat og senere tilførte vinduesrammer med thermoglas er udskiftet til nye rammer. De nye rammer udføres i god snedkerkvalitet med detaljer efter originaltegningerne og med optoglas. Hermed sikres det originale arkitektoniske udtryk såvel som tekniske krav til varmeøkonomi mv.

Herudover er hoveddøren og dens portal, terrassedøre, porte og verandaen istandsat.

Esbjerg Vandtårn

Opdateret d. 1 december 2017

For Esbjerg Kommune skal tegnestuen forestå istandsættelser på vandtårnets indvendige murværk.

Det tidligere vandtårn er fredet og opført i 1897 af C.H. Clausen.

Vision Gram

Opdateret d. 2 juni 2017

For Vision Gram har tegnestuen udarbejdet forslag til Gram centrum.

Forslaget omfatter bl.a.: Bearbejdning af Storetorv og Lilletorv. Et rekreativt grønt område, byens have. Etablering af grøn allé langs Kongevej. Markering af vejarealer med cahussessten og etablering af niviaufri belægninger som identitettsskabende element. Etablering af ‘grønne øer’ for regnvandshåndtering og afgrænsning mellem vej og parkering. Butiksudvidelser samt en grøn kile langs bybækken.

Læs mere på visiongram.dk

Tønderhus

Opdateret d. 22 maj 2017

På foranledning af Slots- og Kulturstyrelsen forestår tegnestuen over sommeren istandsættelsesarbejder på Tønderhus Slots ruiner. Ruinplejen omfatter bl.a. sikring af murkroner og bevaret kælder med tøndehvælv.

I ruinen er velbevaret murværk der stammer fra renæssanceslottets nordre ringmur og østfløjens vestmur fra 1511-1519.

Aabenraa – Stilblade og Vejledning til istandsættelse

Opdateret d. 16 maj 2017

Slots- og Kulturstyrelsen og Realdania har udpeget Aabenraa kommune til Kulturarvskommune 2015-2018.

Tegnestuen har i den forbindelse udarbejdet otte stilblade og en vejledning til istandsættelse af købstadens bevaringsværdige bygninger for Aabenraa Kommune, Aabenraa Byhistoriske Forening og Museum Sønderjylland.

Nustrup Kirke

Opdateret d. 11 maj 2017

Under gulvet i Nustrup Kirkes våbenhus var en ubenyttet fyrkælder. Etagekonstruktionen var meget skadet og gulvet havde flere kritiske revner. 

I samråd med nationalmuseet er den gamle fyrkælder fyldt op, og der er lagt nye røde kvadratiske gulvtegl. Herudover er bl.a. våbenhusets spærkonstruktion og murværk udbedret.

Gammelby Vandmølle og Avlsgård

Opdateret d. 11 maj 2017

Det fredede og velbevarede mølleri med to funktionsduelige vandhjul, den tilhørende møllerbolig samt det trelængede avlsgårdsanlæg i bindingsværk fra 1700/1800-tallet, er en integreret del i helheden omkring å, mølledam og dal.

Tegnestuen har for udarbejdet en helhedsplan for det unikke anlæg, der blandt andet indeholder et skitseforslag til restaurering og delvis nyindretning af det bevaringsværdige og karakteristiske avlsgårdsanlæg.

Sdr. Hygum Kirke

Ribevej 53, 6630 Rødding, Danmark

Sdr. Hygum Kirke er fra omkring 1175, den ligger på det højeste sted i byen og anses for en af Sønderjyllands smukkeste kvadrestenskirker fra perioden. Kirken er formodentligt opbygget af overskudssten fra Ribe Domkirke.

I forbindelse med at Sdr. Hygum kirkes istandsættelse er tårnets pyramideformede blytag udskiftet/genstøbt. Herudover er tårnets murværk omsat. 

I forbindelse med tårnets ydre istandsættelse er tårnrummet også istandsat, der er bl.a. skabt naturlig ventilation for at afhjælpe problemer med fugt. Murværk og kalklag er istandsat, herved er også et større kalkmaleri blevet blotlagt.

Hverringe Avlsgård

Opdateret d. 27 september 2016

I forbindelse med Realdanias projekt ‘Fremtidens Herregård’ er Hverringe Avlsgårds gamle stalde undergået en transformation.

I de gamle avlsbygningers kostalde er der indrettet nyt godskontor. Herudover er der i den gamle kostald indrettet showroom med plads til op til 300 personer, tilhørende besøgsfaciliteter, samt værksted og personalefaciliteter for landbruget. Strukturen i bygningen er bibeholdt, med bevaring af søjler og genetablering af staldens karakteristiske kappelofter. Hertil reetablering af den gennemgående køreport, der med nyetablerede glaspartier åbner op for de besøgende, såvel som for de ansatte.

 

Ribe Banegård

Opdateret d. 20 september 2016

Tegnestuen har udarbejdet forsalg til restaurering og nyindretning af Ribes stationsbygning fra 1887, tegnet af arkitekt N. P. Holsøe.

Banegården skal i fremtiden være ramme om bl.a. en markedshal for producenter af lokale råvarer, en gårdbutik med lokale hyldevarer og en sal til folkekøkken, gourmetaftener, foredrag, koncerter med mere.

Gunderslevholm Byggematerialer

Opdateret d. 1 september 2016

I forbindelse med Realdania’s projekt ‘Fremtidens herregård’ arbejder tegnestuen med genanvendelse af Gunderslevholms avlsgård fra 1728.

Avlsgården er en del af et barokanlæg ca. 11 km nord for Næstved. Barokaksen begynder i vest i den tre-længede bindingsværksavlsgård og strækkende sig over næsten 500 meter via hovedbygningen og landskab ned til Susåen og sporene af det tidligste voldsted i øst. Gunderslevholm byggematerialer skal sælge raritets genbrugsbyggematerialer og nyt, lokalproduceret tømmer.

Læs mere om projektet her

 

 

 

 

Den Holstenske Lade

Slotsvej, 6510 Gram, Danmark

Den Holstenske lade i ved Gram Avlsgård er blevet retableret i sin oprindelige form fra 1600-tallet.

Trækonstruktion fra starten af 1900-tallet er nedbrudt og erstattet af ny konstruktion med stålspær der i eksteriøret genskaber ladens oprindelige stejle tagform og i interiøret fremhæver det bevarede murværk fra 1669.

Vidågade 115

Vidågade 115, 6270 Tønder, Danmark

I det gamle Tønder, meget nær midtbyen/Byholmen har tegnestuen forestået restaurering af en historisk villa fra 1936.

Huset er istandsat efter tidens forhold, med fokus på at fremhæve husets oprindelige karakteristisk arkitekturdetaljer i overgangstiden mellem jugend og funktionalisme.

Kirkepladsen 7

Kirkepladsen 7, 6270 Tønder, Danmark – Fredet

Tegnestuen har for Tønder menighedsråd forestået restaureringen og istandsættelsen af Kirkepladsen 7 i Tønder. Bygningen er nyindrettet til præstebolig.

Ved restaureringen har der været fokus på at genskabe  bygningens fredningsmæssige kvaliteter, som eksempelvis genopretning af husets gennemgående diele.

 

Normandiet – Monument til minde om danske søfolks deltagelse i invasionen

Frankrig, Normandiet

Mellem Sainte-Marie-du-Mont og invasionskysten Utah Beach i Normandiet, findes monumentet der er opsat til minde om danske søfolks deltagelse i invasionen.

Under invasionen i Normandiet i juni 1944 deltog mere end 30 danske skibe, heraf mindst 24 sejlende under ”Dannebrog”. Samlet var mere end 800 danske søfolk involveret under operationerne i Normandiet.

Tegnestuen har bistået ved istandsættelse af anlægget omkring monumentet, hvor slørende bevoksning er fjernet for kig mod Utah Beach. I forbindelse med projektet er der designet og opsat en informationstavle ved mindemonumentet.

Se artikel om D-dagsmonumentets istandsættelse her.

Løgumkloster Kirke

Slotsgade 11, 6240 Løgumkloster, Danmark

Løgumkloster kirke regnes blandt Danmarks allervæsentligste bygningsværker fra middelalderen og et af de fineste eksempler på den romansk-gotiske overgangsstil. 

Tilbage i 1920 til 1926 udførtes en omfattende restaurering af Løgumkloster kirke ved arkitekt Harald Lønborg-Jensen. I sammenhæng med restaureringen blev kirken nyindrettet og store dele af inventaret fornyet. 

Restaureringen og interiørprojektet har tilstræbt at skabe en arkitektonisk helhed i kirkerummet. Udgangspunktet for dette har været nedtagelsen af Lønborg-Jensens inventar fra 1926 og udførelsen af et nyt inventar i enkle former og lyse materialer. Det nye inventar knytter sig til det eksisterende middelalderlige inventar i materiale og detaljering, men distancerer sig samtidig fra den stærke farvesætning og ornamentering.

Sdr. Hygum Kirkes tårn istandsættes

Opdateret d. 16 december 2015

Sdr. Hygum Kirke er fra omkring 1175, den ligger på det højeste sted i byen og anses for en af Sønderjyllands smukkeste kvadrestenskirker fra perioden. Kirken er formodentligt opbygget af overskudssten fra Ribe Domkirke.

I forbindelse med at Sdr. Hygum kirkes istandsættelse er tårnets pyramideformede blytag udskiftet/genstøbt. Herudover er tårnets murværk omsat.

I forbindelse med tårnets ydre istandsættelse er tårnrummet også istandsat.

Ballum Vesterende

Vesterende 48, 6261 Bredebro, Danmark
 I Ballums historiske miljø, har tegnestuen udarbejdet et projekt til en gennemgribende istandsættelse af et gadehus. Matriklen grænser op til Ballum kirkes kampestensdige, og området har en særlig restriktiv lokalplan som støttes af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. 

Monument til minde om danske søfolks deltagelse i invasionen

Opdateret d. 8 september 2015

Mellem Sainte-Marie-du-Mont og invasionskysten Utah Beach i Normandiet, findes monumentet der er opsat til minde om danske søfolks deltagelse i invasionen.

Under invasionen i Normandiet i juni 1944 deltager mere end 30 danske skibe, heraf mindst 24 sejlende under ”Dannebrog”. Samlet er mere end 800 danske søfolk involveret under operationerne i Normandiet.

Tegnestuen har bistået ved istandsættelse af anlægget omkring monumentet, hvor slørende bevoksning er fjernet for kig mod Utah Beach. I forbindelse med projektet er der designet og opsat en informationstavle ved mindemonumentet.

Se artikel om D-Dagsmonumentets istandsættelse her.

Kværs Kirke

Kirketoft 10, 6300 Gråsten, Danmark

Ved tegnestuens tilsyn har Kværs kirkes fået nyt telgtag. I forbindelse med arbejderne er tagkonstruktionen istandsat.

Nationalmuseet har foretaget dendrokronologsike undersøgelser på det udskiftede tømmer, der kan dateres tilbage til midt i 1400-tallet.

Genopbygning af Sparresholm på Sydsjælland

Opdateret d. 22 april 2015

I juni 2013 brændte et af landets fineste renæssance huse fra 1609 ned til grunden. Kun ydermurene stod tilbage, stærkt beskadiget. Siden er ruinen blevet sikret og i oktober sidste år blev der udskrevet en arkitekt konkurrence for genopbygningen af anlægget. Ud af 14 arkitektfirmaer der bød ind med deres bud, blev tegnestuen valgt som hovedrådgiver til opgaven i et samarbejde med Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører.   

En af Valdemar tidens fineste teglstenskirker

Opdateret d. 20 april 2014

Tegnestuen har udarbejdet nyt inventar til cistercienser kirken i Løgumkloster.
Takket være gavmilde donationer fra A.P. Møller Fonden samt Augustinusfonden og Ny Carlsbergfondet samt bidrag af egne stiftsmidler står projektet nu snart færdigt.

Kirken blev taget i brug ved en festgudstjeneste Palmesøndag 2015.

For billeder og mere information se Løgumkloster Kirkes hjemmeside

Ribe Vandtårn

Hundegade 1, 6760 Ribe, Danmark

Vandtårnet i Ribe er tegnet af arkitekt og kongelig bygningsinspektør Jens Vilhelm Petersen. Opført i 1887/1947, tager byggestilen afsæt i historicismens fortolkning af den italienske renæssance, hvor de berømte boligtårne i Norditalien præger byernes profiler.

Med tårnets indragelse til kontorfaciliteter er der med nye vinduesåbninger, i de oprindelige blændinger, skabt gennemlyste rum. Den tidligere ellers helt lukkede bygning, har herved fået et udtryk der skaber forbindelse mellem eksteriør og interiør. Øverst i tårnet markerer en ny ringkrone den tidligere vandtank og nye trappeforløb giver adgang til tårnets top.

Stepping Kirke

Langforte 4, 6070 Christiansfeld, Danmark

I 2014 har tegnestuen forestået en indvendig istandsættelse af Stepping Kirkes skib, kor og sakristi.

Tidligere har tegnestuen, i forbindelse med oplægning af nyt blytag og istandsættelse af tagværk på Stepping kirkes tårn og våbenhus, genetableret den åbne, gotiske tagstol i våbenhuset og flyttet tympanonet tilbage til sin oprindelige plads over syddøren til skibet. Herudover er det store tårn istandsat og forstærket med nye trækbånd.

 

 

Ribes Vandtårn

Opdateret d. 16 december 2014

Vandtårnet i Ribe, 1887/1947, tager afsæt i historicismens fortolkning af den italienske renæssance, hvor de berømte boligtårne i Norditalien præger byernes profiler. Med tårnets indragelse til kontorfaciliteter er der med nye vinduesåbninger, i de oprindelige blændinger, skabt gennemlyste rum. Den tidligere ellers helt lukkede bygning, har herved fået et udtryk der skaber forbindelse mellem eksteriør og interiør. Øverst i tårnet markerer en ny ringkrone den tidligere vandtank og nye trappeforløb giver adgang til tårnets top.

Tegnestuen har udarbejdet projektet til vandtårnets nye brug og udtryk med arkitekt Ole Fabricius.

Artikel fra Jyske Vestkysten fra 6 marts 2013

Stepping Kirke

Opdateret d. 15 august 2014

Den indvendig istandsættelse af Stepping Kirkes skib, kor og sakristi afsluttes med indvielse søndag den 17 august.

Tegnestuen har tidligere haft tilsyn med udvendige arbejder på Stepping kirke, omfattende facader og tag, samt istandsættelse af tårn og våbenhus.

Handlingsplaner

I forbindelse med Kulturstyrelsens fredningsgennemgang af bygninger fredet før 1990, tilbyder Kulturstyrelsen gratis udarbejdelse at en vejledende og individuel handlingsplan.

 

Efter kulturstyrelsens anvisninger tilbyder tegnestuen at være rådgiver i udarbejdelse af de vejledende handlingsplaner for de fredede ejendomme.

 

Kontakt os for information og læs mere om fredningsgennemgang og handlingsplaner på Kulturstyrelsens hjemmeside.

 

 

Gl. Broløkke

Gl. Broløkke, Hverringevej 179, 5300 Kerteminde, Danmark

I forbindelse med projekt Fremtidens Herregård er et gemt og glemt renæssance hus, nemlig den tidligere herregård Broløkke under godset Hverringe  genopstået.
 
Den 21 fag lange bevarede bindingsværks længe, udgjorde tidligere den nordre sidefløj i herregårdsanlægget Broløkke. Den bevarede bindingsværkslænge er imidlertid den oprindelige hovedbygning. Iagttagelser i bindingsværkets udformning placerer bygningen i det sene 1600-tal. Restaureringen af Gl. Broløkke har således taget udgangspunkt i genetablering af bygningens historiske planindretning, idet der under udgravningerne er fundet tre kolossal fundamenter fra de oprindelige ildsteder.

Braine, Mindetavler

Frankrig, Braine

Tegnestuen har bistået istandsættelsen af Mindestedet i Braine, Frankrig for faldne sønderjyder i 1. Verdenskrig. Ved istandsættelsen er de 79 eksisterende gravsten istandsat og suppleret med 12 mindetavler på kirkegårdens sydvæg samt en informationstavle ved kirkegårdens indgang.
5333 navne er graveret i hærdet glas og monteret med firkantede messing-bøsninger på rustfrie stålplader. Intentionen er at bidrage med et materiale og et design der utvetydigt signalerer nutid, og dermed formidler fortællingen om at nutiden forholder sig til erindringen om fortiden. Tavlerne er udarbejdet af det sønderjyske firma BELØ A/S

Ribe Kunstmuseum, Skiltning

Sct. Nicolajgade 10, 6760 Ribe, Danmark

Til Ribe Kunstmuseum har tegnestuen forestået den omfattende restaurering af bygningen, herunder har tegnestuen specialdesignet ikoner af messing til skiltning i bomuldsfabrikant Balthazar Giørtz’ gamle nyrenæssance villa fra 1864.

Braine – Den sønderjyske kirkegård

Frankrig, Braine

Tegnestuen har bistået istandsættelsen af Mindestedet i Braine, Frankrig for faldne sønderjyder i 1. Verdenskrig. Ved istandsættelsen er de 79 eksisterende gravsten istandsat og suppleret med 12 mindetavler for alle 5333 faldne i verdenskrigen på kirkegårdens sydvæg samt en informationstavle ved kirkegårdens indgang.

Den officielle indvielse af Den Sønderjyske kirkegård fandt sted i Braine d. 15. juni 2013 ved Hans Kongelige Højhed Prins Joachim af Danmark.

Soldaterkirkegårdens oprindelige stærke fremtoning, som den hegnede og karakteristiske kirkegård med hvidkalket murværk og indgangsportal, er igen fremhævet. Således er denne mindeplads igen det letgenkendelige element fra hjemstavnen.

Besøg Museum Sønderjylland‘s hjemmeside og for at se navnelisterne på de 5333 faldne.