Gammelby Vandmølle

Opdateret d. 27 november 2018

Den 10. november 2018 blev Gammelby Mølle genindviet.

Det fredede mølle har nu igen to funktionsduelige vandhjul, hvortil der i mølleriet kan kobles to kværne. 

Ved en restaurering og istandsættelse er vandmøllens to overfaldshjul, aksler og stigbord fornyet. Mens malkarm med videre er eftergået og istandsat. 

Der er lukket for kommentarer.