Gl. Broløkke

Gl. Broløkke, Hverringevej 179, 5300 Kerteminde, Danmark

I forbindelse med projekt Fremtidens Herregård er et gemt og glemt renæssance hus, nemlig den tidligere herregård Broløkke under godset Hverringe  genopstået.
 
Den 21 fag lange bevarede bindingsværks længe, udgjorde tidligere den nordre sidefløj i herregårdsanlægget Broløkke. Den bevarede bindingsværkslænge er imidlertid den oprindelige hovedbygning. Iagttagelser i bindingsværkets udformning placerer bygningen i det sene 1600-tal. Restaureringen af Gl. Broløkke har således taget udgangspunkt i genetablering af bygningens historiske planindretning, idet der under udgravningerne er fundet tre kolossal fundamenter fra de oprindelige ildsteder.

Gyldenholm Gods

Gyldenholm Gods, Gyldenholmvej 6, 4200 Slagelse,  Danmark

Gyldenholm er opført i 1862. I forbindelse med nyindretning af hovedbygningen til Konference Campus er kælderen nyindrettet og indeholder bl.a. publikumstoiletter. Fra hovedtrapperummet fører en ny trappe til kælderen. Have og festsalen har fået nye gulve, designet til rummene.

 

 

 

Stenalt Herregård

Stenaltvej 8, 8950 Ørsted, Danmark – Fredet

Hovedhuset på Stenalt Herregård fra 1799 er blevet pietetsfuldt og gennemgribende restaureret, således at det i dag fungerer som bolig for ejerne. Tegnestuen har ligeledes tegnet nye avlsbygninger til herregården. Anlægget er præmieret med Europa Nostra-prisen.

 

 

 

Rosenholm Slot

Rosenholmvej 119, 8543 Hornslet, Danmark – Fredet

På Rosenkrantz’ernes eventyrlige rennæsance slot fra 1559 varetog tegnestuen i 1985-1995 en række istandsættelses- og vedligeholdelsesarbejder. Bl.a. blev broen rekonstrueret udfra granitblokke fundet i voldgraven. En del af arbejdet blev foretaget samtidig med at julekalenderen “Jul på Slottet” blev optaget.

 
 

 

Husum Slot

König-Friedrich-V.-Allee, 25813 Husum, Tyskland – Fredet

Husum Slot blev opført i hollandsk renæssance i 1582 og blev i år 1752 gennemgribende ombygget. Fra denne periode stammer de barokke rumforløb og visse steder overdådige udsmykning. Tegnestuen har gennem en længere årrække forestået restaureringen af slottet, der nu tjener som museum.

 

 
 

Hagenskov Gods, kælder

Slots Allé 1, 5631 Ebberup, Danmark – Fredet

Efter mange år uden brug var kælderen under det smukke Hagenskov Gods stærkt forfalden. Tegnestuen har restaureret kælderen med det mål, at bevare husets sjæl og patina. Der er indrettet moderne badefaciliteter samt besøgscenter med køkken, ligesom der er etableret en diskret men stemningsfuld lyssætning.

 

 
 

Gram Slot

6510 Gram, Danmark – Fredet

Gram slot består af et trefløjet anlæg der er fredet. Fløjene er fra henholdsvis 1500-, 1600- og 1700-tallet. Tegnestuen har været rådgiver på slottet i de seneste 25 år.
Siden Sanne og Svend Brodersen overtog slottet i 2007, har tegnestuen forestået en genetablering af 1700-tals salene, efter ombygninger i 1900-tallet. Kælderens køkken og vinkælder er ligeledes gennemgribende istandsat.