Normandiet – Monument til minde om danske søfolks deltagelse i invasionen

Frankrig, Normandiet

Mellem Sainte-Marie-du-Mont og invasionskysten Utah Beach i Normandiet, findes monumentet der er opsat til minde om danske søfolks deltagelse i invasionen.

Under invasionen i Normandiet i juni 1944 deltog mere end 30 danske skibe, heraf mindst 24 sejlende under ”Dannebrog”. Samlet var mere end 800 danske søfolk involveret under operationerne i Normandiet.

Tegnestuen har bistået ved istandsættelse af anlægget omkring monumentet, hvor slørende bevoksning er fjernet for kig mod Utah Beach. I forbindelse med projektet er der designet og opsat en informationstavle ved mindemonumentet.

Se artikel om D-dagsmonumentets istandsættelse her.

Ribe Vandtårn

Hundegade 1, 6760 Ribe, Danmark

Vandtårnet i Ribe er tegnet af arkitekt og kongelig bygningsinspektør Jens Vilhelm Petersen. Opført i 1887/1947, tager byggestilen afsæt i historicismens fortolkning af den italienske renæssance, hvor de berømte boligtårne i Norditalien præger byernes profiler.

Med tårnets indragelse til kontorfaciliteter er der med nye vinduesåbninger, i de oprindelige blændinger, skabt gennemlyste rum. Den tidligere ellers helt lukkede bygning, har herved fået et udtryk der skaber forbindelse mellem eksteriør og interiør. Øverst i tårnet markerer en ny ringkrone den tidligere vandtank og nye trappeforløb giver adgang til tårnets top.

Braine – Den sønderjyske kirkegård

Frankrig, Braine

Tegnestuen har bistået istandsættelsen af Mindestedet i Braine, Frankrig for faldne sønderjyder i 1. Verdenskrig. Ved istandsættelsen er de 79 eksisterende gravsten istandsat og suppleret med 12 mindetavler for alle 5333 faldne i verdenskrigen på kirkegårdens sydvæg samt en informationstavle ved kirkegårdens indgang.

Den officielle indvielse af Den Sønderjyske kirkegård fandt sted i Braine d. 15. juni 2013 ved Hans Kongelige Højhed Prins Joachim af Danmark.

Soldaterkirkegårdens oprindelige stærke fremtoning, som den hegnede og karakteristiske kirkegård med hvidkalket murværk og indgangsportal, er igen fremhævet. Således er denne mindeplads igen det letgenkendelige element fra hjemstavnen.

Besøg Museum Sønderjylland‘s hjemmeside og for at se navnelisterne på de 5333 faldne.

Forplads – Ribe Kunstmuseum

Sct. Nicolajgade, 6760 Ribe, Danmark

Tegnestuen har stået for planlægning af en ny forplads foran Ribe Kunstmuseum. Ribe Kunstmuseum er beliggende på Danmarks ældste gade og på gadens højeste punkt.
Museet markerer sig i gadeforløbet, ved hovedtrappens fremspring ud på fortovet. Den nye plads danner sammen med museet, et nyt byrum der fanger anlæggets akse med hovedtrappen som midtpunkt.
Den nye forplads er desuden med til at give Ribe Kunstmuseum plads i gadebilledet på tværs af Sct. Nicolajgade.

Sønderho Mølle

Vester Land 44, 6720 Fanø, Danmark – Fredet

Sønderhos vartegn, den hollandske mølle fra 1895, er takket være Fonden; Gamle Sønderho, blevet restaureret under tegnestuens ledelse. Fonden købte møllen i 1928 for at redde den fra nedrivning. Møllen fungerer i dag som et levende museum.

Pavillon – Ribe Kunstmuseum

Sct. Nicolajgade 10, 6760 Ribe, Danmark – Fredet
I forbindelse med restaureringen af Bomuldsfabrikant Balthazar Giørtz’ nyrenæssance villa fra 1864, der siden 1891 har dannet ramme om Ribe Kunstmuseum er den fredede pavillon i haven istandsat.
Den ottekantede pavillon er opført i 1859 i græsk byzantinsk stil inspireret af Winstrups’ ophold i Grækenland. Den er opført i gul blank mur med vandrette bånd i røde mursten. Pavillonen har fire høje smalle vinduer samt en fløjdør med farvede ruder i fyldningerne. Det hjelmformede blytag med palmetteformede tag dekorationer i støbejern er båret af udskårne, malede trækonsoller.
Interiøret er delvist bevaret. Det hvælvede rum oplyses af et blødt ovenlys fra fire kvistvinduer, der oprindeligt var udsmykket med blomster- og bladranker. Loftets ribbehvælv er udsmykket med Thorvaldsens gipsrelieffer Livets Aldre og Årets Tider. I væggene er ligeledes indmuret Thorvaldsens relieffer: Natten, Dagen og Kærlighedens Aldre.

Remisen, Brande

Gl. Arvadvej 1, 7330 Brande, Danmark

Lokomotivremisen i Brande fra 1912 stammer fra byens industrialisering, hvor jernbanen var en vigtig faktor. Bygningen er igen et aktiv i Brandes udvikling; nu for kultur og erhverv. Huset er restaureret og indrettet til kulturhus, der bl.a. rummer kunst og konferencefaciliteter. Caféen står på skinner, så den kan rulles udenfor om sommeren og der er indrettet toiletter i en smøregrav.

Remisepladsen

Remisevej 1, 7330 Brande, Danmark

Foran den istandsatte remise har tegnestuen lavet en ny for- og festplads på det gamle baneterræn. Drejeskiven er igen funktionsdygtig, og der er mulighed for at opsætte spisevogne m.m. Hovedadgangslinier er markeret med granitstier og ledende lys i belægningen. Pladsen afgrænses af betonmure, der om aftenen belyses.

Molskroen

Hovedgaden 16, 8400 Ebeltoft, Danmark

Molskroen er opført i 1923 ved Femmøller Strand. Den nye tilbygning og restaureringen af kroen kombinerer kvaliteterne i et moderne badehotel med oplevelsen af et stilrent, nordisk interiør.