Den Holstenske Lade

Slotsvej, 6510 Gram, Danmark

Den Holstenske lade i ved Gram Avlsgård er blevet retableret i sin oprindelige form fra 1600-tallet.

Trækonstruktion fra starten af 1900-tallet er nedbrudt og erstattet af ny konstruktion med stålspær der i eksteriøret genskaber ladens oprindelige stejle tagform og i interiøret fremhæver det bevarede murværk fra 1669.

Ballum Vesterende

Vesterende 48, 6261 Bredebro, Danmark
 I Ballums historiske miljø, har tegnestuen udarbejdet et projekt til en gennemgribende istandsættelse af et gadehus. Matriklen grænser op til Ballum kirkes kampestensdige, og området har en særlig restriktiv lokalplan som støttes af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. 

Gram slots avlsgård

Slotsvej, 6510 Gram – Fredet

Gram slots avlsgård har fået nyt liv. Kostald og svinestald er omdannet til store fleksible rum hvor køernes gamle båse nu atter er anvendelige til eksempelvis messestande.

I avlsgårdens gamle mejeri er der nu indrettet toiletter.  

Herudover er avlsgårdens vestlænge nyindrettet med produktionskøkken, gårdbutik og café.

Stenalt forpagterbolig

Stenaltvej 5, 8950 Ørsted, Danmark

Tegnestuen har forestået en nyindretning af den tidligere forpagterbolig til helårsbeboelse og ferielejligheder. I indretningen er der lagt stor vægt på markante rumforløb og anvendelse af bygningerne på bygningernes præmisser, således er der søgt at drage den mest optimale planløsning frem ud fra nutidige behov. På den måde sikres en bevaring af bygningerne på den bedst tænkelige måde for: Uden benyttelse – ingen beskyttelse. Derimod skabes der symbiose mellem en nutidig anvendelse og en bevaring af bygningsmassen.

Gramgård

Slotsvej, 6510 Gram, Danmark – Fredet

Stuehuset til Gram Slots avlsgård er opført omkring 1855. Det har fra opførelsen været klart opdelt med finere stuer i den vestlige ende og domestikfunktioner i mindre rum mod øst. Denne opdeling har tegnestuen reetableret i forbindelse med ombygning til hotelværelser i gedigen kvalitet.

 

 

Nørrestedet

Hersnapvej 271, 5380 Dalby, Danmark

Den lille landarbejder-bolig på Hindsholm var helt forfalden, da tegnestuen fik opgaven; at skabe en større tidssvarende bolig i harmoni med landskabet og det lille gamle hus.
Den gamle bolig er istandsat og tilføjet en moderne træbygning i samme proportioner som det eksisterende.

 

 

Stenalt avlsgård

Stenaltvej 8, 8950 Ørsted, Danmark

Stenalts gamle avlsbygninger havde gennem længere tid stået ubenyttet, da de ikke længere egnede sig til moderne landbrugsdrift. En efterårsstorm gav bygningerne dødsstødet, hvorefter tegnestuen forslog en ny stor driftsbygning til at udfylde gården. Bygningen indeholder bl.a. gårdbutik, maskinlade og -værksted.

 

 

Nybøl

Brogårdvej 4, 6510 Gram, Danmark – Fredet

Efter en større brand blev hus og hesterundgang genopført. Nybøl fremstår i dag i sin oprindelige skikkelse, som dateres til 1700-tallet, og fungerer som bolig.

 

Lokalhistorisk arkiv i Gram

Slotsvej 9, 6510 Gram, Danmark

Slotsvej 9 i Gram er det eneste bevarede 1700-tals hus i byen. Huset kaldes Baron Wedels hus, da huset tjente som aftægtshus for slottet. Oprindeligt har det stået rødkalket med hvide fuger og stråtag, men en ombygning i det sene 1800-tal ændrede markant på huset. Huset er ud- og indvendigt restaureret og danner i dag ramme om det lokalhistoriske arkiv.

 

 

Agerskovhuset

Hornsgårdsvej 7, 6510 Gram, Danmark – Fredet

Gårdstuehuset er opført til Gram Slot som bullhus i 1600-tallet og omsat i grundmur 1783. Det blev fredet i 1997 og har herefter gennemgået en gennemgribende restaurering, således at huset igen fremstår autentisk.