Sdr. Hygum Kirke

Ribevej 53, 6630 Rødding, Danmark

Sdr. Hygum Kirke er fra omkring 1175, den ligger på det højeste sted i byen og anses for en af Sønderjyllands smukkeste kvadrestenskirker fra perioden. Kirken er formodentligt opbygget af overskudssten fra Ribe Domkirke.

I forbindelse med at Sdr. Hygum kirkes istandsættelse er tårnets pyramideformede blytag udskiftet/genstøbt. Herudover er tårnets murværk omsat. 

I forbindelse med tårnets ydre istandsættelse er tårnrummet også istandsat, der er bl.a. skabt naturlig ventilation for at afhjælpe problemer med fugt. Murværk og kalklag er istandsat, herved er også et større kalkmaleri blevet blotlagt.

Løgumkloster Kirke

Slotsgade 11, 6240 Løgumkloster, Danmark

Løgumkloster kirke regnes blandt Danmarks allervæsentligste bygningsværker fra middelalderen og et af de fineste eksempler på den romansk-gotiske overgangsstil. 

Tilbage i 1920 til 1926 udførtes en omfattende restaurering af Løgumkloster kirke ved arkitekt Harald Lønborg-Jensen. I sammenhæng med restaureringen blev kirken nyindrettet og store dele af inventaret fornyet. 

Restaureringen og interiørprojektet har tilstræbt at skabe en arkitektonisk helhed i kirkerummet. Udgangspunktet for dette har været nedtagelsen af Lønborg-Jensens inventar fra 1926 og udførelsen af et nyt inventar i enkle former og lyse materialer. Det nye inventar knytter sig til det eksisterende middelalderlige inventar i materiale og detaljering, men distancerer sig samtidig fra den stærke farvesætning og ornamentering.

Kværs Kirke

Kirketoft 10, 6300 Gråsten, Danmark

Ved tegnestuens tilsyn har Kværs kirkes fået nyt telgtag. I forbindelse med arbejderne er tagkonstruktionen istandsat.

Nationalmuseet har foretaget dendrokronologsike undersøgelser på det udskiftede tømmer, der kan dateres tilbage til midt i 1400-tallet.

Stepping Kirke

Langforte 4, 6070 Christiansfeld, Danmark

I 2014 har tegnestuen forestået en indvendig istandsættelse af Stepping Kirkes skib, kor og sakristi.

Tidligere har tegnestuen, i forbindelse med oplægning af nyt blytag og istandsættelse af tagværk på Stepping kirkes tårn og våbenhus, genetableret den åbne, gotiske tagstol i våbenhuset og flyttet tympanonet tilbage til sin oprindelige plads over syddøren til skibet. Herudover er det store tårn istandsat og forstærket med nye trækbånd.

 

 

Ravsted Kirketårn

Ravsted Kirkevænge 1, 6372 Bylderup-Bov, Danmark

I Ravsted har tegnestuen ledet restaureringen af kirkens tårn. Tårnet har fået oplagt nyt blytag og dygtige tømrer har sikret og istandsat de middelalderlige tømmerkonstruktioner. Urskiverne og vindfløj er istandsat og herudover er tårnets murværk renset og nyhvidtet.

Bevtoft Kirke

Krügersvej 46, 6541 Bevtoft, Danmark

Bevtoft Kirke har ved tegnestuens tilsyn fået oplagt nyt skifertag og ny rygning på skib og kor. Kirkens murværk og murankre er desuden istandsat, og blændingerne i tårnet fremstår igen hvide efter kalkning. Under restaureringen er der taget hensyn en fredet bregne, murruden, der vokser på kirkens murværk.

Spandet Kirke

Spandet Kirkevej 1, 6760 Ribe, Danmark

Spandet Kirke var voldsomt angrebet af råd og borebiller – primært i det isolerede bjælkelag over skibet. Tegnestuen bistod med en større restaurering der omfattede en vidtgående istandsættelse af bjælkelag og spærværk på skib, kor og tårn, samt murværk indvendigt i tårnet og 16/1700-tals loftet i skibet.

 

Farup Kirkehus

Farup kirkevej 50, 6760 Ribe, Danmark – Fredet

Kirkehuset fra år 1800 har under restaureringen fået oplagt nyt stråtag med lyngmønning og husets vinduer er istandsat. Tegnestuen har derudover tegnet nye døre, nyt køkken og nye badeværelser til det fredede kirkehus.

Middelfart sognegård

Algade 7, 5500 Middelfart, Danmark

Ved Middelfart Kirke har tegnestuen projekteret en ny sognegård. I projektet er der lagt vægt på at skabe et intimt miljø omkring kirken med referencer til klostergårde. Materialerne er inspireret af kirken og medvirker til en harmonisk helhed, mens den moderne formgivning tilføjer vor tid til anlæggets perioder.

Gråbrødreklosteret

Slesvig Rådhus, Tyskland – Fredet

Efter en påsat brand i et papirmagasin er dele, af det tidligere gråbrødrekloster, blevet istandsat. I forbindelse med istandsættelsen er bygningens disponering ændret, så de gotiske rum nu kan anvendes til repræsentative formål. I tæt samarbejde med den tyske Denkmalschutz er alt nyt udført i et klart moderne formsprog. Klosteret er bygget på en dansk kongeborg fra 1000-tallet.